Корисні посилання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (http://nfp.gov.ua/)

Національний Банк України (http://www.bank.gov.ua/)

Національний депозитарій України (http://csd.ua/)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (http://www.nssmc.gov.ua/)

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ (http://www.president.gov.ua/)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ (http://rada.gov.ua/)