Фінансова звітність

Звіт про власний капітал за 2015 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Звіт про власний капітал за 2016 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2016 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2016 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р.

Публікація фінансової звітності за 2016 рік.

Звітність фінансової установи за 2018 рік.